RAPEX 9036-5

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 21.12.2021

Nebezpečné výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/01730/21

číslo podania: SE/06729/21

názov: World Famous Tattoo Ink Warm Peach – farba na tetovanie

značka: WORLD FAMOUS TATTOO INK

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: WFPRWP192502

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: World Famous Tattoo Ink, 460A Greenway Industrial Dr., Fort Mill, SC 29708, Fort Mill, Spojené štáty americké

popis: plastová fľaška, viď obrázky

  

Výrobok obsahuje aromatické amíny: 4-methyl-m-phenylenediamine (7,1 mg/kg, 0,00071%), ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.

Podľa položky č. 75 v prílohe XVII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18.12.2006 týkajúci sa registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH), hladiny 4-methyl-m-phenylenediamine v zmesiach na účely tetovania nesmú prekročiť 0,0005%.

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

  1. hlásenie č. A12/01832/21

číslo podania: IE/06167/21

názov: Right Now Brow Thickening Brow Gel – gél na obočie

značka: Missguided

typ výrobku/číslo výrobku: Light 01Medium 02, Dark 03, Super Dark 04

výrobná dávka: všetky  šarže

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Bell P.P.H.U. Krzysztof Payska, Graniczna 79 g, 05-410, Jozefow, Poľsko

krajiny určenia: trh EÚ

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.missguided.eu/

popis: 5g, gél na obočie v svetloružovej nádobke s bielym vrchnákom. Výrobok je dostupný v štyroch odtieňoch, viď obrázky

Výrobok obsahuje pomnožený počet aeróbnych mezofilných baktérií (Aerococcus viridans, >30000 KTJ/g).  Pri kontakte s očami môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. Prekročený povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy ISO 17516 pre kozmetické výrobky. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 Spoločnosť Per-Scent Ltd. v Írsku prijala dobrovoľné opatrenia - stiahnutie všetkých šarží  tohto výrobku.

 

  1. hlásenie č. A12/01849/21

číslo podania: FR/07051/21

názov: Soin super éclaircissant – krém na zosvetlenie pokožky

značka: Caroclair

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

krajina určenia: trh EÚ

výrobok ponúkaný cez internet: eBay

popis: oranžová nepriehľadná tuba s uzáverom, zabalená v oranžovej kartónovej škatuľke, viď obrázky.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku – Clobetasol propionate 0,04% (hmot.), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

  1. hlásenie č.INFO/00171/21

číslo podania: DE/07055/21

názov: lacting acid 80% - kys. mliečna 80% (výrobok na peeling)

značka: BINGOSPA

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 20-019283

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Bingospa Polska, Aleja Kasztanowa 24, 24-652 Milejowice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon

popis: 30 ml, hnedá fľaška so štítkom obsahujúca kyselinu mliečnu určenú na peeling, viď obrázky

  

Vo výrobku bola zistená nízka hodnota pH (menšia ako 1) a obsah kyseliny  je vyšší ako 30% (na výrobku sa uvádza 80% kyseliny mliečnej), chýba návod na použitie. Vzhľadom ku koncentrácii kyseliny mliečnej a nízkej hodnote pH, výrobok nie je vhodný pre konečného spotrebiteľa. Vysoké koncentrácie kyseliny mliečnej majú silný dráždivý alebo dokonca leptajúci účinok. Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 10.01.2022.

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím