Svetový deň duševného zdravia 10. október

Téma: „Duševné zdravie pre všetkých – väčšia investícia

– väčšia dostupnosť

 

„Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, akoby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať, akoby sme ho milovali, je naozaj ho milovať!“

      (Jeremy Bentham, 1831)

 • Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991,
 • cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o otázkach duševného zdravia a o problémoch súvisiacich s psychickými ochoreniami,
 • podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vo svete žije až 450 miliónov ľudí s duševnými ochoreniami, a takmer každý štvrtý človek v populácii je zasiahnutý nejakou duševnou poruchou v určitom štádiu,
 • aj aktuálna globálna situácia (pandémia ochorenia COVID-19) ovplyvňuje duševné zdravie miliónov ľudí vo svete,
 • duševným zdravím sa teda musia zaoberať jednotlivé krajiny aj na národnej úrovni, aby nikomu nebola odopretá starostlivosť o duševné zdravie.

 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 • podľa WHO je to stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti,
 • zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba,
 • problematikou duševného zdravia sa zaoberá vedný odbor -  PSYCHOHYGIENA, ktorý skúma možnosti a spôsoby boja proti duševným chorobám a celkovú prevenciu psychických porúch a zachovania si duševného zdravia,
 • duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života,
 • psychohygiena je dlhodobý a hlavne cieľavedomý proces, bez ohľadu na vek, či pohlavie, poskytuje akési návody pre zlepšenie života a udržanie si dobrého psychického stavu.

 

Ako byť duševne zdravý?

 1. Prijímaj sám seba - poznaj sám seba, svoje prednosti aj slabosti.
 2. Hovor o tom - o všetkom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, o svojom smútku, radosti a úspechoch; zdieľaná starosť sa stane polovičnou, zdieľaná radosť sa zdvojnásobí.
 3. Buď aktívny - kým sa hýbeme, žijeme.
 4. Uč sa novým veciam - stále je čo spoznávať a učiť sa.
 5. Stretávaj sa s priateľmi - sympatia, náklonnosť, kamarátstvo a priateľstvo  sú zdrojom radosti.
 6. Rob niečo tvorivé - tvoriť môžeme v ateliéri, v záhrade, v dielničke či v kuchyni.
 7. Zapoj sa a pomôž  - zaujímaj sa o dianie vo svete, pomáhaj tým, ktorí to potrebujú.
 8. Neváhaj požiadať o pomoc - ak cítiš, že tvoje bremeno je príliš veľké, nájdi si spriaznenú dušu alebo požiadaj o pomoc.
 9. Oddychuj a uvoľni sa - nauč sa aktívne i pasívne oddychovať, nachádzaj nové zdroje radosti.
 10.  Zdolávaj prekážky - uč sa brať životné prekážky ako možnosť osobného rastu.
 11.  Neboj sa snívať - nie všetky sny sa splnia, ale niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.
 12.  Ži teraz a tu - ži najlepšie ako vieš, iný život nemáš.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím