Upozornenie ÚVZ SR – o použití bambusu alebo iných nepovolených prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami uvedených na trh v EÚ

 

Upozornenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o nelegálnom uvádzaní na trh plastových výrobkov obsahujúcich bambus alebo iné nepovolené prísady vzhľadom na to, že tieto výrobky (najčastejšie „bambus-melamínové“ výrobky) nespĺňajú požiadavky európskych predpisov stanovujúcich požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami.

ÚVZ SR upozorňuje, že výroba, dovoz a distribúcia týchto výrobkov na trh v SR je nelegálna vzhľadom na to, že obsahujú nepovolené a doposiaľ neschválené rastlinné vlákna (najčastejšie bambusové vlákna), ktoré nie sú v súlade s európskymi predpismi. Ide prevažne o kuchynský a stolový riad, ako sú napríklad opakovane použiteľné taniere, misky a takzvané poháre „to go“.

Podľa nariadenia (ES) č. 1935/20041 sú podnikateľské subjekty zodpovedné za zabezpečenie toho, aby plastové materiály a predmety boli v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 10/20112. Na výrobu plastových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami môžu byť použité iba látky uvedené v Zozname povolených látok Únie, uvedenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 a v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 10/2011.Výrobky z plastov obsahujúce vlákna z bambusu a ďalších nepovolených prísad nespĺňajú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011.

Zároveň sa niektoré z týchto výrobkov na trhu predávajú ako tzv. udržateľné, recyklovateľné a prírodné, často s označením: „biologicky rozložiteľné“, „ekologické“, „organické“ alebo „prírodné“, v niektorých prípadoch dokonca ako „100 % bambus“, čo nezodpovedá skutočnej povahe výrobku. Takto označené výrobky nespĺňajú požiadavky článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004, podľa ktorého „označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu nesmú byť zavádzajúce pre spotrebiteľov“.

Toto upozornenie je vypracované na základe stanoviska Európskej Komisie:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623_sk.pdf

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=SK)

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20200923&from=EN)

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím