CallCentrum

RÚVZ so sídlom v Poprade poskytuje uvedené informácie

zmena od 28.5.2020

v pracovné dni od 8.00 hod. do 15.00 hod 

 

UPOZORNENIE

Žiadame verejnosť, aby ste v prípade otázok týkajúcich sa opatrení ÚVZ SR na uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzok (vo verejnom záujme alebo v rámci podnikania), kontaktovali pracovníkov v pracovných dňoch na telefónnych číslach príslušných oddelení, ktoré sú zverejnené na webovom sídle RÚVZ so sídlom v Poprade.

  • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie   +421524180719

  • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov    +421524180716; +421524180722; +421524180723; +421524180724; +421524180725

  • Hygiena detí a mládeže a výchovy k zdraviu   +421524180731; +421524180732

  • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia    +421524180718; +421524180721; +421524180728; +421524180761

 

Infolinky zriadené v súvislosti s epidemiologickou situáciou by mali prednostne slúžiť pre potreby potvrdených, suspektných a pravepodobných prípadov COVID-19, pre potreby zdravotníkov a cestovateľov. 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím