CallCentrum

RÚVZ so sídlom v Poprade poskytuje uvedené informácie

 • 24 hodín denne

  • tel. č.:

   • 0911 635 260

   • 0903 905 080

 • v pracovné dni od 7.00 hod. do 16.00 hod

  • tel. č.:

   • 052 772 2604

   • 052 712 5474

 

UPOZORNENIE

Žiadame verejnosť, aby ste v prípade otázok týkajúcich sa opatrení ÚVZ SR na uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzok (vo verejnom záujme alebo v rámci podnikania), kontaktovali pracovníkov v pracovných dňoch na telefónnych číslach príslušných oddelení, ktoré sú zverejnené na webovom sídle RÚVZ so sídlom v Poprade.

 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie   052 / 7721 524

 • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov    052 / 7764 446

 • Hygiena detí a mládeže a výchovy k zdraviu   052 / 7764 452

 • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia    052 / 7764 452

 

Infolinky zriadené v súvislosti s epidemiologickou situáciou by mali prednostne slúžiť pre potreby potvrdených, suspektných a pravepodobných prípadov COVID-19, pre potreby zdravotníkov a cestovateľov. 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím