Cenník

RÚVZ Poprad poskytuje verejnosti služby v širokom rozsahu. Nasledovná tabuľka obsahuje všetky aktuálne ponúkané platené služby úradu. Na nasledovnom linku je možné stiahnuť všeobecné ustanovenia k cenníku

Rozbory vôd

Rozbory vôd Cena (v EUR)
Laboratórny rozbor pitnej vody - minimálna analýza 96,91
z toho fyzikálno-chemický rozbor  58,42
mikrobiologický rozbor  18,25
hydrobiologický rozbor   5,64
odber a posúdenie vzorky    14,6
 
Laboratórny rozbor odpadovej vody  83,47
z toho fyzikálno-chemický rozbor  58,91
mikrobiologický rozbor    17,26
odber a posúdenie vzorky    7,3
 
Laboratórny rozbor povrchovej vody  115,99
z toho fyzikálno-chemický rozbor  75,84
mikrobiologický rozbor    19,91
hydrobiologický rozbor     5,64
odber a posúdenie vzorky      14,6
 
Laboratórny rozbor vody na kúpanie - umelé kúpalisko 75,43
z toho fyzikálno-chemický rozbor  32,77
mikrobiologický rozbor      19,43
hydrobiologický rozbor (helminty)    8,63
odber a posúdenie vzorky     14,6
 
Rozbor pitnej vody z vlastného zdroja  
bez možnosti napojenia na verejný vodovod s vyšším
rizikom poškodenia zdravia
30
 
pre účely zhodnotenia zdravotného rizika vzniku methemoglobinémie u novorodencov zdarma
 
Pri uvedených laboratórnych  rozboroch vody budú ukazovatele vyšetrené nad stanovený rámec fakturované podľa druhu výkonu uvedeného v časti "Fyzikálne a chemické skúšanie" a "Cena za mikrobiologické vyšetrenie".

 

Kompletný cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Aktuálny cenník RUVZ Poprad

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím