Cenník

RÚVZ Poprad poskytuje verejnosti služby v širokom rozsahu. Nasledovná tabuľka obsahuje všetky aktuálne ponúkané platené služby úradu. Na nasledovnom linku je možné stiahnuť všeobecné ustanovenia k cenníku

Rozbory vôd

Rozbory vôd Cena (v EUR)
Laboratórny rozbor pitnej vody - minimálna analýza 119,75
z toho fyzikálno-chemický rozbor  70,10
mikrobiologický rozbor  21,90
hydrobiologický rozbor   6,75
odber vzorky    16,00
posúdenie vzorky    5,00
 
Laboratórny rozbor odpadovej vody  99,40
z toho fyzikálno-chemický rozbor  70,70
mikrobiologický rozbor    20,70
odber vzorky    8,00
 
Laboratórny rozbor povrchovej vody  131,65
z toho fyzikálno-chemický rozbor  91,00
mikrobiologický rozbor    23,90
hydrobiologický rozbor     6,75
odber vzorky      10,00
 
Laboratórny rozbor vody na kúpanie - umelé kúpalisko 91,95
z toho fyzikálno-chemický rozbor  39,30
mikrobiologický rozbor      23,30
hydrobiologický rozbor (helminty)    10,35
odber vzorky     14,00
posúdenie vzorky     5,00
 
pre účely zhodnotenia zdravotného rizika vzniku methemoglobinémie u novorodencov zdarma
 
Pri uvedených laboratórnych  rozboroch vody budú ukazovatele vyšetrené nad stanovený rámec fakturované podľa druhu výkonu uvedeného v časti "Fyzikálne a chemické skúšanie" a "Cena za mikrobiologické vyšetrenie".

 

Kompletný cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Aktuálny cenník RUVZ Poprad

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím