Demografické ukazovatele regiónu za rok 2016

Okres Poprad

 • V r. 2016 došlo k nárastu počtu obyvateľov okresu Poprad, zo 104 468 na 104 519 obyvateľov. V r. 2016 podiel žien tvoril 51,39 %,  údaje o rómskej populácii momentálne nie sú k dispozícii.
 • V roku 2016 sa zvýšil prirodzený prírastok o 129 na 310 osôb oproti predchádzajúcemu roku.
 • V okrese Poprad v r. 2016 sa zvýšil počet živonarodených oproti r. 2015 - z 10,23/1000 obyv. na 10,70/1000 obyv.
 • Narodilo sa 1 120  živých detí, čo je o 51 detí viac ako v minulom roku.
 • Zomrelo 810 osôb (o 78 menej ako v predchádzajúcom roku), čo je úmrtnosť 774,97/100 000 obyv.

 

Okres Kežmarok

 • V r. 2016 došlo k nárastu počtu obyvateľov okresu Kežmarok, zo 73 110 na 73 432 obyvateľov. V r. 2016 podiel žien tvoril 50,09 %, údaje o rómskej populácii momentálne nie sú k dispozícii.
 • V roku 2016 sa zvýšil prirodzený prírastok o 27 na 682 osôb oproti predchádzajúcemu roku.
 • V okrese Kežmarok v r. 2016 sa zvýšil počet živonarodených oproti r. 2015 - z 15,80/1000 obyv. na 16,38/1000 obyv.
 • Narodilo sa 1 203 živých detí, čo je o 48 detí viac ako v minulom roku.
 • Zomrelo 521 osôb (o 21 viac ako v predchádzajúcom roku), čo je úmrtnosť 709,5/100 000 obyv.

 

Okres Levoča

 • V r. 2016 došlo k nárastu počtu obyvateľov okresu Levoča, zo 33 396 na 33 474 obyvateľov. V r. 2016 podiel žien tvoril 50,24 %, údaje o rómskej populácii momentálne nie sú k dispozícii.
 • V roku 2016 sa zvýšil prirodzený prírastok o 63 na 146 osôb oproti predchádzajúcemu roku.
 • V okrese Levoča v r. 2016 sa zvýšil počet živonarodených oproti r. 2015 - z 11,56/1000 obyv. na 11,62/1000 obyv.
 • Narodilo sa 389 živých detí, čo je o 3 deti viac ako v minulom roku.
 • Zomrelo 243 osôb (o 60 menej ako v predchádzajúcom roku), čo je úmrtnosť 725,93/100 000 obyv.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím