Hygiena detí a mládeže a výchovy k zdraviu

Hygiena detí a mládeže je medicínsky vedný odbor s preventívnym zameraním. Študuje vplyvy životných a pracovných podmienok na telesný a duševný vývin a na zdravie detí a mládeže.

Činnosť odboru spočíva v usmerňovaní vytvárania optimálnych podmienok na ochranu zdravia a psychosomatického vývinu detí a mládeže.

Obsahovo je koncepcia odboru zameraná na monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže, faktorov životného a pracovného prostredia a na analýzu príčin zmien zdravotného stavu detskej populácie v súvislosti s pôsobením zložiek životného prostredia a životného štýlu. 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x