Kontakt

Kompletný zoznam zamestnancov RÚVZ Poprad vrátane telefónnych čísel a e-mailových adries. Vysvetlivky skratiek jednotlivých oddelení sú uvedené pod tabuľkou. 

Priezvisko Meno Titul oddelenie telefón e-mail
Alexa Mikuláš Ing. KRHaGTSÚ +421527721843 pp.alexa@uvzsr.sk
Alexová Mária Ing. HTČ +421527722487 pp.alexova@uvzsr.sk
Ambrózová Jana Ing. NRC HaV +421527721524 pp.ambrozova@uvzsr.sk
Augustínová Adriana Mgr. PPLaT +421527721524 pp.augustinova@uvzsr.sk
Bendíková Janka   HŽPaZ +421527764452 pp.bendikova@uvzsr.sk
Cimermanová Jana Ing. NRL FCM +421527722453 pp.cimermanova@uvzsr.sk
Dunajová Jurčová Katarína Mgr. HVBPaKV +421527764446 pp.jurcova@uvzsr.sk
Dunaj Jurčo  Ondrej   HŽPaZ +421527764452 pp.jurco@uvzsr.sk
Dunajská  Anna   PPLaT +421527721524  
Felberová Mariana Mgr. HŽPaZ +421527764452  
Gavláková  Mária   HŽPaZ +421527764452  
Gbúrová  Eva   HVBPaKV +421527764446  
Gondkovská Denisa Mgr. PPLaT +421527721524 pp.gondkovska@uvzsr.sk
Grivalská  Mária Mgr. HTČ +421527721746 pp.grivalska@uvzsr.sk
Hybenová Dagmar Ing. NRC MŽP +421527883591 pp.hybenova@uvzsr.sk
Imrišková  Margita MUDr. HDMaVZ +421527764452 pp.imriskova@uvzsr.sk
Irrgangová Mária   ŠL2MA +421527722453  
Jakubove   Ingrid Mgr. ŠL1CHA +421527883591 pp.jakubove@uvzsr.sk
Karchňáková  Zuzana Mgr. HVBPaKV +421527764446  
Kostková Margita   KRHaGTSÚ +421527721843 pp.kostkova@uvzsr.sk
Kovalčíková  Viera   PPLaT +421527721524 pp.kovalcikova@uvzsr.sk
Krempaská Marcela   PPLaT +421527721524 pp.krempaska@uvzsr.sk
Kubišová Anna Ing. ŠL1CHA +421527883591 pp.kubisova@uvzsr.sk
Kuzmiaková  Barbora Mgr. ŠL2MA +421527722453 pp.kuzmiakova@uvzsr.sk
Legátová Mária Mgr. +421527721746 pp.legatova@uvzsr.sk
Lineková  Lenka Mgr. Epidemiológia +421527722604 pp.linekova@uvzsr.sk
Lisoňová  Renáta   HVBPaKV +421527764446  
Majerčáková Mára   ŠL2MA +421527722453  
Michalovičová Mária MUDr., MPH RH & GTSÚ +421527721843 pp.michalovicova@uvzsr.sk   pp.riaditel@uvzsr.sk
Molčanová Martina RNDr., PhD ŠL2MA +421527722453  
Moravčíková  Martina MVDr. HŽPaZ +421527764452 pp.moravcikova@uvzsr.sk
Nádašská Beáta   ŠL2MA +421527722453  
Neuwirthová  Ingrid   HVBPaKV +421527764446  
Olexová Janka   HTČ +421527721746 pp.olexova@uvzsr.sk
Oravcová  Silvia PhDr. PPLaT +421527721524  
Palacko Ján Ing. KRHaGTSÚ - informatik +421527883591 pp.informatik@uvzsr.sk
Pavličková Eva   NRL FCM +421527722453 pp.pavlickova@uvzsr.sk
Petrenčíková Anna MVDr. HVBPaKV +421527764446 pp.petrencikova@uvzsr.sk
Pilková Denisa RNDr. ŠL2MA +421527722453 pp.pilkova@uvzsr.sk
Pitoňáková  Danka   ŠL2MA +421527722453  
Plačková  Beáta   HDMaVZ +421527764452  
Plučinská  Helena   centrálny príjem vzoriek +421527883591  
Pompová Mária MUDr. Epidemiológia +421527722604 pp.pompova@uvzsr.sk
Rams Roman Mgr. HŽPaZ +421527764452 pp.rams@uvzsr.sk
Rosipal  Rastislav Ing. ŠL1CHA +421527883591 pp.rosipal@uvzsr.sk
Rosipalová  Andrea Ing. NRL FCM +421527883591 pp.rosipalova@uvzsr.sk
Rothová Monika Mgr. PPLaT +421527721524 pp.rothova@uvzsr.sk
Sládečková Ľubica Mgr. HDMaVZ +421527764452 pp.sladeckova@uvzsr.sk
Sopková  Eva Mgr. Epidemiológia +421527722604 pp.sopkova@uvzsr.sk
Stasová Lívia   centrálny príjem vzoriek +421527883591  
Syčová Milada Ing., Mgr., MPH NRC FCM +421527722453 pp.sycova@uvzsr.sk
Šaling  Rastislav MUDr. PPLaT +421527721524 pp.saling@uvzsr.sk
Sejkorová Karolína Mgr. NRC FCM +421527722453 pp.sejkorova@uvzsr.sk
Šifrová Ivana   ŠL2MA +421527722453  
Šoltysová Marcela Mgr. NRL FCM +421527722453  
Šumanská Štefánia   ŠL1CHA +421527883591  
Švagerková  Oľga   ŠL1CHA   pp.svagerkova@uvzsr.sk
Tökölyová Marta   ŠL2MA +421527722453  
Tomášová Ľubomíra Mgr. HŽPaZ +421527764452 pp.tomasova@uvzsr.sk
Václavová  Mária Mgr. HVBPaKV +421527764446 pp.vaclavova@uvzsr.sk
Valigurová Petra   HTČ +421527721746 pp.valigurova@uvzsr.sk
Vaľková  Dana   Epidemiológia +421527722604 pp.valkova@uvzsr.sk
Vaščurová Katarína Mgr. Epidemiológia +421527722604 pp.vascurova@uvzsr.sk
Viravcová Tatiana RNDr. ŠL2MA +421527722453 pp.viravcova@uvzsr.sk

Vysvetlivky k skratkám

KRHaGTSÚ - kancelária regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu,
OÚ - osobný úrad,
HŽPaZ - oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia,
HVBPaKV - oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti  potravín a kozmetických výrobkov,
HDMaVZ - oddelenie hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu,
PPLaT - oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie,
Epidemiológia - oddelenie epidemiológie,
NRL FCM-národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,
NRC MŽP - národné referenčné centrum pre mykológiu životného prostredia,
NRC HaV - národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie,
ŠL1CHA - špecializované laboratórium 1 – chemických analýz,
ŠL2MA - špecializované laboratórium 2 – mikrobiologických analýz,
HTČ - oddelenie hospodársko-technických činností.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím