Kontakt

Kompletný zoznam zamestnancov RÚVZ Poprad vrátane telefónnych čísel a e-mailových adries. Vysvetlivky skratiek jednotlivých oddelení sú uvedené pod tabuľkou. 

Priezvisko Meno Titul oddelenie telefón e-mail
Alexa Mikuláš Ing. KRHaGTSÚ +421524180744 pp.alexa@uvzsr.sk
Alexová Mária Ing. HTČ +421524180715 pp.alexova@uvzsr.sk
Ambrózová Jana Ing. ŠL1CHA +421524180745 pp.ambrozova@uvzsr.sk
Augustínová Adriana Mgr. PPLaT +421524180733 pp.augustinova@uvzsr.sk
Bendíková Janka   HŽPaZ +421524180718 pp.bendikova@uvzsr.sk
Božoňová Barbora RNDr. ŠL2MA +421524180755 pp.kuzmiakova@uvzsr.sk
Cervová Daniela   ŠL1CHA +421524180743  
Cimermanová Jana Ing. NRL FCM +421524180751 pp.cimermanova@uvzsr.sk
Dzuriková Lucia RNDr. ŠL2MA 421524180736 pp.dzurikova@uvzsr.sk
Dunaj Jurčo  Ondrej   HŽPaZ +421524180761 pp.jurco@uvzsr.sk
Dunajová Jurčová Katarína Mgr. HVBPaKV +421524180725 pp.jurcova@uvzsr.sk
FAX     KRHaGTSÚ +421524180714  
Fabianová Viktória Ing. NRL FCM +421524180751 pp.fabianova@uvzsr.sk
Felberová Mariana Mgr. HŽPaZ +421524180718 pp.felberova@uvzsr.sk
Gallovič Marek Mgr. HŽPaZ +421524180761 pp.gallovic@uvzsr.sk
Gbúrová  Eva   HVBPaKV +421524180716 pp.gburova@uvzsr.sk
Gondkovská Denisa Mgr. PPLaT +421524180719 pp.gondkovska@uvzsr.sk
Gotthardtová Mária Mgr. HVBPaKV +421524180722 pp.gotthardtova@uvzsr.sk
Grivalská  Mária Mgr. HTČ +421524180726 pp.grivalska@uvzsr.sk
Halčínová Kristína Mgr. Epidemiológia +421524180752 pp.halcinova@uvzsr.sk
Hudáčová Lucia Ing. ŠL1CHA +421524180743 pp.hudacova@uvzsr.sk
Hybenová Dagmar Ing. NRC MŽP +421524180739 pp.hybenova@uvzsr.sk
Irhová Barbora Mgr. HVBPaKV +421524180722 pp.irhova@uvzsr.sk
Irrgangová Mária   ŠL2MA +421524180734  
Jakubove   Ingrid Mgr. ŠL1CHA +421524180747 pp.jakubove@uvzsr.sk
Klimko Lukáš Mgr. NRC MŽP +421524180739 pp.klimko@uvzsr.sk
Korenko Michaela Mgr. PPLaT +421524180735 pp.korenko@uvzsr.sk
Kostková Margita   KRHaGTSÚ +421524180712 pp.sekr@uvzsr.sk   pp.kostkova@uvzsr.sk
Koterbová Gréta Mgr. ŠL1CHA +421524180747 pp.koterbova@uvzsr.sk
Kovalčíková  Viera   PPLaT +421524180719 pp.kovalcikova@uvzsr.sk
Kratochvílová Janka Mgr. HŽPaZ +421524180718 pp.motykova@uvzsr.sk
Krempaská Marcela   PPLaT +421524180719 pp.krempaska@uvzsr.sk
Kručay Denis Mgr. +421524180727 pp.krucay@uvzsr.sk
Kubišová Anna Ing. ŠL1CHA +421524180743 pp.kubisova@uvzsr.sk
Legátová Mária Mgr. +421524180727 pp.legatova@uvzsr.sk
Lineková  Lenka Mgr. Epidemiológia +421524180752 pp.linekova@uvzsr.sk
Lisoňová  Renáta   HVBPaKV +421524180724 pp.lisonova@uvzsr.sk
Majerčáková Mára   ŠL2MA +421524180734  
Molčanová Martina RNDr., PhD ŠL2MA +421524180736 pp.molcanova@uvzsr.sk
Moravčíková  Martina MVDr. HŽPaZ +421524180728 pp.moravcikova@uvzsr.sk
Nádašská Beáta   ŠL2MA +421524180734  
Neuwirthová  Ingrid   HVBPaKV +421524180716 pp.neuwirtova@uvzsr.sk
Olexová Janka   HTČ +421524180717 pp.olexova@uvzsr.sk
Oravcová  Petra Mgr. HDMaVZ +421524180732 pp.oravcova@uvzsr.sk
Oravcová  Silvia PhDr. PPLaT +421524180733  
Palacko Ján Ing. KRHaGTSÚ - informatik +421524180758 pp.informatik@uvzsr.sk
Pavličková Eva   NRL FCM +421524180751 pp.pavlickova@uvzsr.sk
Pilková Denisa RNDr., MPH ŠL2MA +421524180741 pp.pilkova@uvzsr.sk
Pitoňáková  Danka   ŠL2MA +421524180734 pp.pitonakova@uvzsr.sk
Plačková  Beáta   HDMaVZ +421524180732 pp.plackova@uvzsr.sk
Plučinská  Helena   centrálny príjem vzoriek +421524180753  
Pompová Mária MUDr. Epidemiológia +421524180738 pp.pompova@uvzsr.sk
Rams Roman Mgr., MPH RH & GTSÚ +421524180711 pp.rams@uvzsr.sk
pp.riaditel@uvzsr.sk
Rimbalová Karolína Mgr. NRC FCM +421524180713 pp.rimbalova@uvzsr.sk
Rosipal  Rastislav Ing. ŠL1CHA +421524180748 pp.rosipal@uvzsr.sk
Rosipalová  Andrea Ing. NRL FCM +421524180749 pp.rosipalova@uvzsr.sk
Rothová Monika Mgr. PPLaT +421524180719 pp.rothova@uvzsr.sk
Ružinská Dominika Mgr. Epidemiológia +421524180752 pp.ruzinska@uvzsr.sk
Sariková Pavla Mgr. PPLaT +421524180719 pp.sarikova@uvzsr.sk
Sládečková Ľubica Mgr. HDMaVZ +421524180746 pp.sladeckova@uvzsr.sk
Semanský Adrián Mgr., Ing. KRHaGTSÚ - právnik +421524180742 pp.pravnik@uvzsr.sk   pp.semansky@uvzsr.sk
Sopková  Eva Mgr. Epidemiológia +421524180737 pp.sopkova@uvzsr.sk
Stasová Lívia   centrálny príjem vzoriek +421524180753 pp.stasova@uvzsr.sk
Syčová Milada Ing., Mgr., MPH NRC FCM +421524180713 pp.sycova@uvzsr.sk   pp.nrc@uvzsr.sk
Šaling  Rastislav MUDr. PPLaT +421524180735 pp.saling@uvzsr.sk
Šifrová Ivana   ŠL2MA +421524180734  
Šoltysová Marcela Mgr. NRL FCM +421524180751  
Šumanská Štefánia   ŠL1CHA +421524180743  
Švagerková  Oľga   ŠL1CHA +421524180743 pp.svagerkova@uvzsr.sk
Tökölyová Marta   ŠL2MA +421524180734  
Tomášová Ľubomíra Mgr. HŽPaZ +421524180728 pp.tomasova@uvzsr.sk
Václavová Mária Mgr. HVBPaKV +421524180723 pp.vaclavova@uvzsr.sk   pp.hv@uvzsr.sk
Valigurová Petra   HTČ +421524180717 pp.valigurova@uvzsr.sk
Vaľková  Dana   Epidemiológia +421524180752 pp.valkova@uvzsr.sk
Vaščurová Katarína Mgr. Epidemiológia +421524180752 pp.vascurova@uvzsr.sk
Vaščurová Lýdia   ŠL2MA +421524180734  

FAX : +421524180714

Vysvetlivky k skratkám

KRHaGTSÚ - kancelária regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu,
OÚ - osobný úrad,
HŽPaZ - oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia,
HVBPaKV - oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti  potravín a kozmetických výrobkov,
HDMaVZ - oddelenie hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu,
PPLaT - oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie,
Epidemiológia - oddelenie epidemiológie,
NRL FCM-národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,
NRC MŽP - národné referenčné centrum pre mykológiu životného prostredia,
ŠL1CHA - špecializované laboratórium 1 – chemických analýz,
ŠL2MA - špecializované laboratórium 2 – mikrobiologických analýz,
HTČ - oddelenie hospodársko-technických činností.

+421524180752
RH & GTSÚ

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím