Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Konzultácie a poradenstvo pre podniteľské subjekty a verejnosť v rámci pôsobnosti a činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade poskytujeme na jednotlivých oddeleniach úradu nasledovne:

 • Pondelok: 13:00 - 15:00
 • Streda: 13:00 - 15:00
 • Piatok: 12:00 - 14:00 

Poradenstvo a konzultácie sa poskytujú na jednotlivých oddeleniach úradu

 • Oddelenie epidemiológie - číslo dverí 216 
 • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov - číslo dverí 228
 • Hygiena detí a mládeže a výchovy k zdraviu - číslo dverí 204
 • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia - číslo dverí 219
 • Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami - číslo dverí 127 
 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie - číslo dverí 126
 • Špecializované laboratórium chemických analýz - číslo dverí 105
 • Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz - číslo dverí 130

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím