Laboratórne rozbory a expertízy špecializovaného laboratória 2 mikrobiologických analýz

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz vykonáva laboratórne rozbory a expertízy v nasledovných oblastiach:

  • monitoring zložiek životného prostredia mikrobiologickými a biologickými metódami, osobitne v problematike hygieny vody, pôdy, ovzdušia a odpadov
  • mikrobiologické analýzy požívatín, kozmetiky a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami z hľadiska hygienickej nezávadnosti, s dôrazom na dôkaz patogénnych a podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov, vrátane mykologických skúšok
  • prevencia nozokomiálnych nákaz kontrolou sterility predmetov a roztokov, účinnosti sterilizačných procesov, mikrobiologickej kontaminácie prostredia, kvality ovzdušia, účinnosti dezinfekcie a sanitácie v nemocničnom prostredí, účinku dezinfekčných prostriedkov
  • mikrobiologická kontrola účinnosti sanitácie a dezinfekcie v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  • mykologická identifikácia vo všetkých zložkách životného prostredia
  • mikrobiologické skúšky zložiek životného prostredia v ohniskách nákazy s cieľom laboratórneho potvrdenia predpokladaných faktorov prenosu nákaz
  • molekulárno biologická diagnostika : stanovenie SARS-CoV-2 RT_PCR metódou.
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Laboratórne rozbory a expertízy špecializovaného laboratória 2 mikrobiologických analýz

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím