Náplň oddelenia národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami

Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v spolupráci s oddelením chemických analýz (OCHA) a oddelením mikrobiológie životného prostredia (OMŽP) RÚVZ so sídlom v Poprade plní s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky nasledovné úlohy :

  • na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonáva hodnotenie zdravotnej  bezchybnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami,
  • na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonáva hodnotenie zdravotnej  bezchybnosti materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou,
  • na základe požiadaviek MZ SR – Hlavného hygienika SR pripravuje odborné podklady v danej problematike,
  •  zabezpečuje odborné konzultácie v danej problematike pre fyzické a právnické osoby a odborných pracovníkov RÚVZ  v Slovenskejrepublike,
  • v rámci cielenej úlohy „Predmety určené na styk s potravinami – potravinárske obaly“ je koordinátorom hygienického dozoru nad PBP so zameraním na potravinárske obaly,
  • pripomienkuje a pripravuje legislatívne návrhy v danej problematike

Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami bolo v roku 2004 nominované hlavným hygienikom SR (so súhlasom MP SR) do siete Európskych národných referenčných laboratórií za účelom harmonizovaného presadzovania potravinárskej legislatívy vrátane materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

Spolupráca

Európska  Komisia  – DG SANTE – pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – FIP – pracovná skupina pre neplastové materiály a predmety)

 

Rada Európy – CoE - pracovná skupina pre ochranu spotrebiteľov zameraná na potravinárske obalové materiály

 

Sieť EURL referenčných laboratórií Spoločenstva pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

 

Školiaci projekt „Better Training for Safer Food“

Školiaci projekt TAIEX

 

Syba – obalová asociácia

 

Státní zdravotní ústav v Prahe

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím