Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Listom MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT bolo na RÚVZ so sídlom v Poprade zriadené Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa Nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady  o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečovania overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

             

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na našom oddelení poskytujú v miestnosti č. 127 v nasledovných termínoch:

  • Pondelok 13:00 - 15:00
  • Streda 13:00 - 15:00
  • Piatok 12:00 - 14:00

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím