Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Preventívne pracovné lekárstvo  je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí  vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov.

Hlavné zameranie a predmetom činnosti oddelenia je

  • Sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci
  • Usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce a zohľadnením mimopracovných vplyvov
  • Ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov
  • Skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou
  • Výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na našom oddelení poskytujú v miestnosti č. 126 v nasledovných termínoch:

  • Pondelok 13:00 - 15:00
  • Streda 13:00 - 15:00
  • Piatok 12:00 - 14:00

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím