Poradňa očkovania

Oddelenie epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade poskytuje poradenstvo a konzultácie v týchto oblastiach:

  • povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
  • očkovanie pred cestou do zahraničia
  • odporúčané očkovania
  • očkovanie osôb profesionálne vystavených zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  • očkovanie detí s kontraindikáciami
  • ďalšie problémy spojené s očkovaním 

Konzultácie sa uskutočňujú osobne na RÚVZ Poprad, Zdravotnícka 3, po telefonickom dohovore. Kontaktná osoba:

MUDr. Mária Pompová
0911 635 260
052/ 77 22 604

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím