Povinne zverejňované informácie

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Povinné zverejňovanie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v správe RÚVZ Poprad, ktorých nadobúdacia cena je vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.
Centrálny register majetku štátu (Odkaz na CRMŠ). 

Povinné zverejňovanie zmlúv
Centrálny register zmlúv (Odkaz na CRZ).

Ostatné povinne zverejňované informácie na webovom sídle RÚVZ Poprad

Lehota na zverejňovanie – 5 rokov odo dňa zverejnenia.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím