Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaProsíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory žiadostí, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva zverejňujú na svojich stránkach a priebežne aktualizujú.

 

Zariadenia spoločného stravovania

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Zariadenia pre deti a mládež - škola

Vzory dokumentov

 • Vzor oznámenia o začatí prevádzky podľa §52 zákona č. 355/2007 Z. z. , nové od 21.7.2020.
 • Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa §13 zákona č. 355/2007 Z. z.

Vzory prevádzkových poriadkov

 • Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia.
 • Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia.
 • Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 • Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti.
 • Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.
 • Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom.
 • Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím