RAPEX 3-6

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 24.02.2022

Nebezpečné výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

 1. hlásenie INFO/00010/22

číslo podania: SE/00341/22

názov: Eyeliner EL05 – farba na tetovanie

značka: Starcolor Campomats Human Technology

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: LOT No 012026(01)

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

distribútor: Nordic Medical Sweden AB, Jägerhornsväg 5, 141 75 Kungens kurva, Švédsko

výrobok ponúkaný cez internet: Astomed

popis: plastová fľaška, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo kobaltu (Co) 1,8 ppm.

 

 1. hlásenie INFO/00011/22

číslo podania: SE/00342/22

názov: Aqua Grey Vanish – farba na tetovanie

značka: Li Pigments

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: LOT 0801195

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Li Pigments, 27 Honeck St., 07631 Englewood, NJ, Spojené štáty americké

popis: plastová fľaška, viď obrázky.

   

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo kobaltu (Co) 2,5 ppm.

Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené nadmerné množstvá látky, čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution ResAP (2008)1 on requriments and criteria for the safety of tatoots and permanent make-up. Kobalt je kov, ktorý môže byť pri vysokých koncentráciách toxický. Rezolúcia Rady Európy  ResAP (2008)1 o požiadavkách a kritériách pre bezpečnosť tetovania a permanentného make-upu odporúča, aby hladina kobaltu v tetovacích farbách neprekročila 25 ppm. Podľa položky č. 75, prílohy XVII, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), obsah kobaltu v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmie prekročiť 0,00005% (0,5 ppm).

 

 1. hlásenie č. A12/00294/22

číslo podania: FI/00867/22

názov: Herbal Henna – henna v práškovej forme na farbenie vlasov

značka: Brite

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: lot. 11, Mfg month. 11/2020

čiarový kód: 890602200016

krajina pôvodu: India

výrobca: Brite Henna Products, 8/9 Industrial Area, Sojat City 306104 Rajasthan, India

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Prášok na farbenie vlasov na báze henny. Prášok je balený v  zlatom plastovom vrecúšku, na prednej strane obalu je obrázok ženy s červenými vlasmi, viď obrázky.

   

Vo výrobku bolo  zistené  nadmerné množstvo aeróbnych mezofilných baktérií (680 000 KTJ/g), kvasiniek (4000 KTJ/g) a plesní (20 000 KTJ/g). Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. Prekročený povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky – Mikrobiológia -Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok pri použití na pokožku alebo pri kontakte s očami, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie.

 

 1. hlásenie č. A12/00310/22

číslo podania: SE/00930/22

názov: Caro white Intensive Care Lightening Beauty Cream with Coconut oil – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Dream Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Dream Cosmetics, 23 BP 4757 Abidjan, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, biela plastová tuba zabalená v kartónovej škatuľke oranžovej farby, viď obrázky.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje podľa zoznamu zložiek látku - hydroquinone (2%), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339) a s prílohou  3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

 1. hlásenie č. A12/00311/22

číslo podania: SE/00924/22

názov: La Dakaroise Lait Eclaircissant lightening body lotion – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: H Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Ref: 049/19 003C

čiarový kód: 6181100422160

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: H Cosmetics, Adjamé Mairie rue bandana, Lot 75 Abidjan, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené  

popis: 400 ml, krém na zosvetlenie pokožky s obsahom hydrochinónu, čierno-strieborná plastová fľaška s bielym uzáverom, viď obrázky

  

Vyššie uvedený výrobok obsahuje podľa zoznamu zložiek látku - hydroquinone (2%), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339) a s prílohou  3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

 1. hlásenie č. A12/00324/22

číslo podania: SE/00927/22

názov: Moyana Corigan White Linen Hand & Body Lotion – telové mlieko

značka: Moyana Corigan

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: MC 04, Best before dec 2022

čiarový kód: 7350088900154

krajina pôvodu: Švédsko

výrobca: Moyana Corigan AB, Taljegårdsgatan Mölndal, Švédsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, biela plastová fľaša s pumpičkou, viď obrázky

  

Vyššie uvedený výrobok má podľa zoznamu zložiek uvedenú látku - hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1380) Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Vyššie uvedená zložka je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu

 

 1. hlásenie č. A12/00331/22

číslo podania: SE/00781/22

názov: NaturelCream Aloe Vera – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: NaturelCream

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 g tuba, zabalená v  bielo-tmavočervenej kartónovej škatuľke, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku - Clobetasol Propionate, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

 1. hlásenie č. A12/00332/22

číslo podania: SE/00782/22

názov: Betacet N Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Betacet N Cream

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: zosvetľujúci krém s obsahom Betamethasone, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku - Betamethasone, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka Betamethasone  patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorá je viazaná na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

 1. hlásenie č. A12/00333/22  (verzia 3)

číslo podania: SE/00783/22

názov: AntiMarks Glabaltin – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: AntiMarks

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky s obsahom farmaceutickej zložky Clobetasol Propionate, zabalený v hnedej škatuľke, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku – Clobetasol Propionate, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

 1. hlásenie č. A12/00334/22

číslo podania: FR/07028/22

názov: Blanchisseur gluta-collagen “ Super Lightening“– výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: 20 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: Rakuten France

popis: Sérum na zosvetlenie pokožky prezentované ako „ super zosvetľujúce gluta – kolagénové bielidlo“. Bezfarebná fľaška z matného skla zapečatená nepriehľadným zlatým plastovým skrutkovacím uzáverom. Výrobok je zabalený v bielo-fialovej kartónovej škatuľke, viď obrázok.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku – Clobetasol Propionate (0,06 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  nasledovne:

 • hlásenia č.  INFO/00010/22, INFO/00011/22, A12/00924/22 do 22.03.2022.
 • hlásenia č. A12/00310/22, A12/00311/22, A12/0324/22 do 24.03.2022.
 • hlásenia č. A12/00331/22, A12/00332/22, A12/00333/22 do 28.03.2022.
 • hlásenie č. A12/00334/21 do 08.03.2022.

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím