Registre odborne spôsobilých osôb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade v zmysle § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. vedie registre odborne spôsobilých osôb, ktoré sú verejne prístupné na tejto podstránke.

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov

Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím