Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz je súčasťou interdisciplinárneho medicínskeho odboru vo verejnom zdravotníctve Mikrobiológia životného prostredia. Je to odbor, ktorý skúma mikroorganizmy v jednotlivých zložkách prostredia, ich vzájomné vzťahy a význam pre zdravie ľudí (VESTNÍK MZ SR, 2008).

Súčasným poslaním laboratória je poskytovanie výsledkov mikrobiologických, mykologických  a hydrobiologických skúšok ako podkladov pre vyhodnocovanie skúšaných vzoriek z hľadiska posúdenia ich hygienickej nezávadnosti v procese štátneho zdravotného a potravinového dozoru, resp. v procese posudzovania zdravotnej bezchybnosti výrobkov.

VIAC INFO
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x