Špecializované laboratórium chemických analýz

Špecializované laboratórium 1 chemických analýz vykonáva skúšobnú činnosť pre účely výkonov spojených s ochranou zdravia v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Laboratórium vykonáva fyzikálne a chemické skúšky:

  • pitných vôd, povrchových vôd, prevádzkových vôd, vôd na kúpanie, čistenej vody v zásobníkoch a obaloch
  • požívatín a kozmetických výrobkov
  • predmetov bežného používania a obalových materiálov určených na styk s potravinami
  • materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou
  • na základe objednávok ďalšie analytické a expertízne činnosti
  • meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí
RÚVZ PP SLCHA

Špecializované laboratórium chemických analýz

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím