Svetový deň duševného zdravia 10. október 2021

Heslo: „Starostlivosť o duševné zdravie pre všetkých: urobme to realitou“.

 • Svetový deň duševného zdravia bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie ešte v roku 1991,
 • cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o otázkach duševného zdravia a o problémoch súvisiacich s psychickými ochoreniami,
 • podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije vo svete až 450 miliónov ľudí s duševnými ochoreniami, čiže takmer každý štvrtý človek v populácii je zasiahnutý nejakou duševnou poruchou v určitom štádiu,
 • aj pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na duševné zdravie ľudí, zvlášť ovplyvnené sú niektoré skupiny, napr. zdravotníci, študenti, osamelo žijúci a tí, u ktorých sa nejaké duševné ochorenie prejavilo už v minulosti,
 • podľa informácií WHO na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2021 uznali vlády z celého sveta potrebu rozšírenia kvalitných služieb pre duševné zdravie na všetkých úrovniach, a našli nové spôsoby poskytovania starostlivosti o svojich obyvateľov s duševnými chorobami.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 • podľa WHO je to stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti,
 • zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba,
 • nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života; vplyvom stresu sa znižuje aj funkcia imunitného systému, a teda sme náchylnejší k rôznym ochoreniam,
 • problematikou duševného zdravia sa zaoberá vedný odbor -  PSYCHOHYGIENA, ktorý skúma možnosti a spôsoby boja proti duševným chorobám a celkovú prevenciu psychických porúch a zachovania si duševného zdravia,
 • psychohygiena sa teda netýka len duševne chorých ľudí, ale aj zdravých, respektíve tých, ktorí sa momentálne necítia byť „fit“,
 • duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života,
 • psychohygiena je dlhodobý a hlavne cieľavedomý proces, bez ohľadu na vek, či pohlavie, poskytuje akési návody pre zlepšenie života a udržanie si dobrého psychického stavu,
 • duševné zdravie je nevyhnutné pre našu celkovú pohodu a je rovnako dôležité ako fyzické zdravie, ak sa cítime psychicky v poriadku, môžeme pracovať produktívne a užívať si voľný čas.

Svetový deň duševného zdravia podporuje ľudí v starostlivosti o vlastné duševné zdravie, ale podporuje aj v pomoci a podpore druhým.

Rady a typy, ako byť zdravý:

 • Buďte informovaní - vypočujte si rady a odporúčania, sledujte dôveryhodné spravodajské kanály.
 • Majte rutinu – udržujte si svoje každodenné zvyky a činnosti, pokiaľ je to možné vytvorte si nové.  
 • Jedzte zdravé jedlá.
 • Cvičte pravidelne.
 • Vyčleňte si čas na prácu a čas na odpočinok.
 • Nájdite si čas na to, čo vás baví.
 • Udržiavajte sociálne kontakty.
 • Obmedzte alebo úplne vylúčte konzumáciu alkoholu.
 • Minimalizujte čas strávený pred televíznou obrazovkou, či pri počítačových hrách.
 • Pomáhajte ostatným. 
„Keď Ti niekto ráno pošle správu
a popraje Ti Dobré ráno,
neznamená to iba to, že máš mať pekné ráno,
ale je to tichá, láskyplná správa,
ktorá hovorí Myslím na Teba.“
(zdroj internet)

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím