Úsek Regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu

Úsek Regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu má nasledovnú náplň činností:

 • podieľanie sa na príprave podkladových materiálov pre rozhodovaciu činnosť regionálneho hygienika a GT SÚ
 • pripravovanie podkladov na operatívne porady regionálneho hygienika a podkladov na rozhodnutia mimo RÚVZ
 • zabezpečovanie evidencie uložených úloh, pokynov a príkazov, termínov zasielania správ a iných podkladov, kontrolovanie ich realizácie
 • zabezpečovanie evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2007 Z. z. o slobodnom prístupe   k informáciám
 • sledovanie uplatňovania sankčných opatrení v stanovených termínoch, sumarizovanie ich uloženia v rámci RÚVZ a pripravovanie správ o ich uplatňovaní pre ÚVZ SR
 • kontrolovanie a kompletizovanie výročných správ a ďalších písomných materiálov zasielaných na ÚVZ SR
 • zabezpečovanie centrálneho vyznačovania právoplatnosti rozhodnutí
 • zabezpečovanie evidencie vyúčtovania a odvádzania blokových pokút
 • vykonávanie administratívnej práce súvisiacej s činnosťou kancelárie regionálneho hygienika a GT SÚ
 • zabezpečovanie porád a rokovaní na úrovni regionálneho hygienika a GT SÚ
 • zúčastňovanie sa odborných podujatí a oboznamovanie sa s novými právnymi predpismi
RÚVZ PP

Úsek Regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím