UVZ SR : Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí

 

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19

týkajúci sa najvyšších súťaží vo futbale – len muži, ľadovom hokeji – len muži, basketbale, volejbale a hádzanej

 

Základné princípy/testovanie hráčov/hráčok a návrat do súťažného procesu

 1. Testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu:
 • testovanie bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom pre všetky tímy najviac však v rozsahu raz za 7 dní
 1. Postup a ukončenie domácej izolácie u osoby po prekonaní ochorenia COVID-19:
 • v prípade pozitívneho výsledku testu hráča je daný hráč povinný bezodkladne sa podrobiť domácej izolácii,
  • hráč informuje tímového lekára pravidelne o svojom zdravotnom stave, najmä s ohľadom na príznaky ochorenia COVID-19,
  • hráč môže pokračovať v individuálnom tréningovom procese v domácej izolácii na základe odporúčaní tímového lekára,
  • u bezpríznakového hráča sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od pozitívneho testu RT-PCR bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie,
  • u hráča s miernym príznakmi ochorenia sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od objavenia sa prvých symptómov alebo od pozitívneho RT - PCR testu a najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavica) bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie alebo antigénového testu. Súhrnná dĺžka izolácie nemôže byť kratšia ako 10 dní,
  • u hráča so závažným priebehom ochorenia COVID-19 sa môže izolácia ukončiť ak uplynulo minimálne 20 dní od objavenia sa prvých symptómov alebo od pozitívneho testu RT-PCR a pacient je minimálne tri dni bez príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavica) bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie; v prípade závažného priebehu ochorenia COVID - 19 sa dĺžka domácej izolácie upravuje na základe odporúčaní regionálneho hygienika a infektológa,
 • tímový lekár bezodkladne informuje o pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID– 19:
  • sekretariát ligy,
  • územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečí dohľadávanie všetkých členov tímu, ktorí boli úzkymi kontaktmi pozitívneho prípadu na ochorenie COVID–19 a ktorí sú povinní dodržiavať domácu izoláciu (bez styku s ďalšími osobami) v súhrnnej dĺžke 10 dní od posledného kontaktu s pozitívne testovaným hráčom v zmysle aktuálneho Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2,

Izoláciu v domácom prostredí možno prerušiť na tréningový proces za nasledovných podmienok:

 • tréningový proces hráčov, ktorí mali negatívny výsledok testu, pokračuje ďalej formou individuálneho, skupinového a kolektívneho tréningového procesu v zmysle,

Usmernenia k organizácii tréningového procesu /COVID-19/ za týchto podmienok:

 • tréningový proces celého družstva,
 • individuálny príchod hráčov na tréningovú jednotku s prekrytím horným dýchacích ciest bez použitia hromadnej alebo inej verejnej dopravy,
 • hráči prichádzajú na tréningovú jednotku prezlečení z domu, po tréningu odchádzajú domov bez využitia spoločných priestorov (šatňa, sprchy, sociálne zariadenia)
 • tréningové jednotky sú realizované s dôrazom na minimalizáciu priamej interakcie medzi hráčmi,
 • izolácia v domácom prostredí a tréningové obmedzenia sa u pozitívne testovanej osoby ukončujú v závislosti od priebehu ochorenia COVID–19 a po negatívnom výsledku testu, ktorý sa vykonáva najskôr na 5.deň od posledného kontaktu s pozitívnym prípadom,
 • hráč, ktorý preukázateľne laboratórne prekonal infekciu COVID-19, sa nemusí po kontakte s pozitívnou osobou podrobiť testu RT-PCR a to po dobu troch mesiacov, pokiaľ sa u neho nevyskytnú nové príznaky COVID-19. Hráč sa môže zúčastňovať tréningového a súťažného procesu.
 1. Návrat do súťažného procesu:
 • v prípade, že sa klub nachádza v karanténe, je povinný zabezpečiť testovanie osôb klubu metódou RT–PCR na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výterom z hltanu a nosohltanu) alebo prostredníctvom antigénových testov pre celé družstvo vrátane realizačného tímu - nie skôr ako 48 hodín pred konaním stretnutia,
 • všetci hráči, ktorí budú negatívne testovaní, môžu odohrať stretnutie aj v prípade, že sú stále v karanténe na základe pozitívneho testu hráča ich klubu,
 • klub, ktorého hráči sú v karanténe, je povinný pri presune družstva v rámci organizácie stretnutia splniť nasledovné podmienky:
 • realizovať tréningový proces v zmysle karanténnych opatrení podľa ods. b tohto usmernenia,
 • zabezpečiť presun na stretnutie pre družstvo za nasledovných podmienok:
  • dezinfikovaný autobus, pričom sa počas jazdy nepoužíva vnútorná cirkulácia vzduchu
  • hráči povinne s prekrytými hornými dýchacími cestami (odporúča sa FFP2, rúško), sedenie šachovnicové, prvý rad sedadiel ostáva voľný, na nástup a výstup sa nepoužívajú predné dvere,
  • dezinfekcia rúk,
  • dezinfekcia autobusu po preprave,
 • v prípade využitia hotelového zariadenia v rámci prípravy na stretnutie:
  • ubytovanie hráčov a členov realizačného tímu po jednom na izbe v samostatnom objekte alebo poschodí bez prístupu iných osôb so zákazom používania výťahu, spoločenských miestností, wellness a pod., aby nemohlo dôjsť k stretnutiu s ostatnými hosťami hotela,
  • stravovanie vo vyhradenom priestore bez prístupu iných osôb,
  • pohyb mimo izby v odôvodnených prípadoch len so správne prekrytými hornými dýchacími cestami (odporúča sa FFP2, rúško),
  • dezinfekcia priestorov a dostupná dezinfekcia rúk,
  • vylúčiť stravovanie formou bufetu,
 • po príchode na miesta konania stretnutia sú stanovené nasledovné povinnosti:
  • pohyb hráčov a členov realizačného tímu so správne prekrytými hornými dýchacími cestami (odporúča sa FFP2, rúško)
  • dezinfekcia v rámci šatne tímu, zabezpečenie dezinfekčných látok vo všetkých priestoroch,
  • zabezpečenie, aby nedošlo k stretnutiu hráčov súťažných družstiev vo vnútorných priestoroch štadióna (športoviska), zákaz podávania rúk, objímania a iných foriem porušovania 2-metrovej dištančnej vzdialenosti mimo stretnutia,
  • výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest majú hráči, ktorí nastúpia priamo na stretnutie,
  • zabezpečiť, aby sa hráči a členovia realizačného tímu nestretávali s inými osobami (médiá, diváci a pod.), ak je to nevyhnutné, musí byť zabezpečené pravidlo R-O-R (ruky – odstup – rúško), sedenie na lavičkách na každom druhom sedadle, druhý rad sedadiel voľný,
 • minimálny počet negatívne testovaných hráčov vrátane 1 brankára, pri ktorom musí klub pokračovať v štandardnom súťažnom procese, stanovia pravidlá súťaže.

Nevyhnutné je zabezpečiť:

 • rešpektovanie a dodržiavanie režimových a hygienických opatrení ako aj informačných povinností a testovania hráčov v zmysle tohto usmernenia,
 • bezpečnosť všetkých hráčov, členov realizačných tímov a každého, kto príde do priameho úzkeho kontaktu s hráčmi,
 • rešpektovanie odporúčaní Manuálu ohľadom organizácie stretnutí všetkých súťaží v kolektívnych športoch,
 • plynulé pokračovanie tréningového a súťažného procesu v zmysle tohto usmernenia,
 • pravidelný monitoring hráčov a členov realizačného tímu, ich zdravotného stavu vrátane kompletnej anamnézy v nadväznosti na možné príznaky ochorenia COVID–19:
  • v prípade akéhokoľvek príznaku u osoby na ochorenie COVID–19 realizovať bezodkladne preventívne testovanie metódou RT–PCR (výter z nosa a nosohltanu) alebo prostredníctvom antigénového testu,
  • preventívna izolácia danej osoby až do obdržania výsledku testu a následný postup podľa aktuálneho Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Ďalšie povinnosti v rámci tohto usmernenia:

 • dodržiavať odporúčaný odstup medzi osobami min. 2 metre,
 • pravidelná a dostatočná hygiena rúk (používať mydlo a tečúcu vodu, príp. dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu),
 • správnym spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,
 • v prípade pozitívneho testu osoby zabezpečiť dezinfekciu všetkých priestorov .

Každý profesionálny športovec musí mať kvôli vylúčeniu vzniku skupinovej nákazy tímovým lekárom vedený osobitný zdravotný protokol so záznamami z ostatných dvoch mesiacov, ktorý sa dopĺňa priebežne:

 • cestovateľská anamnéza,
 • prekonané ochorenia v tomto období,
 • predchádzajúce očkovania,
 • precitlivenosť na alergény,
 • styk s rizikovými osobami,
 • užívanie podporných preparátov na zlepšenie imunity a liekov na alergiu,
 • aktuálny zdravotný stav,
 • prípadný výsledok testu (komplexný, rýchlotest).

 

Spracovali: Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR

Potvrdil: Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím