Verejné obstarávania úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou pre verejné obstarávanie, upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
IČO : 00611051 
DIČ : 202651776
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000134908/8180

Kontakt
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3, 058 97  Poprad
tel.: 052/7125608
fax: 052/7764446
e-mail: pp.htc@uvzsr.sk
Internetová adresa: www.ruvzpp.sk

Aktuálne výzvy

  • žiadne

 

Všetky zmluvy v zmysle zákona Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade uverejňuje v Centrálnom registri zmlúv a preto ich duplicitne už na našej webovej stránke neuvádzame. (Odkaz na CRZ)

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím