Zoznam legislatívnych predpisov a usmernení EK týkajúcich sa materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

Zoznam legislatívnych predpisov týkajúcich sa materiálov a predmetov určených na styk s potravinami:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.
 • Smernica 84/500/EES z 15.októbra 1984 ohľadne aproximácie zákonov členských štátov týkajúcich sa keramických predmetov určených na styk s potravinami.
 • Smernica Komisie 2005/31/ES z 29.apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/5000/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie zhody a kritériá používania analytických metód pre keramické výrobky určené na styk s potravinami.
 • Smernica 93/10/EES z 15.marca 1993 týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy určených na styk s potravinami.
 • Smernica Komisie 2007/42/ES z 27. júna 2007 týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
 • Smernica 93/11/EES z 15.marca 1993 týkajúca sa N-nitrózoamínov a N-nitrózovateľných látok uvoľnených z cumlíkov a sosáčikov vyrobených z elastomérov alebo gumy.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1895/2005  o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a jeho dodatkov nariadenia Komisie (EÚ) č.1282/2011, nariadenia Komisie (EÚ) č.1183/2012, nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2014,  nariadenia Komisie (EÚ) č. 174/2015, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/1416, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/752, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/79.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/213 z 12. februára 2018 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
 • Usmernenia EÚ :

 

Legislatívne požiadavky na nasledujúce materiály a predmety určené na styk s potravinami

 • keramika
 • regenerovaná celulóza
 • kovy a zliatiny
 • povrchové úpravy a laky
 • papier a lepenky
 • drevo a korok
 • guma a elastoméry
 • sklo
 • textil

sú ustanovené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov, ktorý je vykonávacím predpisom  zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Piata hlava druhej časti potravinového kódexu je uverejnená:

1. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 15/2003
2. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 05/2005
3. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 13/2005
4. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 16/2006

5. novela PK SR vo vestníku MP SR č.  07/2008
6. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 5/2009
7. novela PK SR vo Vestníku MP SR č. 8/2011

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím